10 spraw na 10 lat, czyli zielone pomysły na Polskę w Europie - page 8

Europa, Polska
i twoje podwórko –
demokracja
w działaniu
„Popatrz, jak wszystko szybko się zmienia,
coś jest, a później tego nie ma...
Nic nie trwa wiecznie,
niebezpiecznie jest wierzyć w to,
że coś trwa wiecznie.”
Sidney Polak, Otwieram wino
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...86
Powered by FlippingBook