10 spraw na 10 lat, czyli zielone pomysły na Polskę w Europie - page 7

6
Wprowadzenie
E
uropa ma wpływ na Twoje życie, Ty masz wpływ na Europę.
Europa to nie tylko Bruksela i politycy mówiący z daleka, ale
także Twoje miasto, Twoja wieś, Twoje podwórko i Twoja uli-
ca. Porozmawiajmy zatem o Europie, Polsce i przyszłości. Po-
rozmawiajmy o Tobie.
Europa ma różne twarze. Od wielu lat trwa dyskusja, w którym kie-
runku chcemy pójść. 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej zobo-
wiązuje i dlatego chcemy pokazać sprawy, o których warto rozmawiać
i nad którymi warto się zastanowić. Do dyskusji zaprosiliśmy posłów do
Parlamentu Europejskiego z grupy Zielonych oraz Polaków, którzy w ja-
kimś stopniu podzielają ich poglądy na przyszłość Europy. W tej grupie
nie ma jeszcze reprezentantów Polski, ale to miejsce czeka na śmiałków.
Chcemy zachęcić Cię do dyskusji o przyszłości Polski i kierunku roz-
woju Europy. Polska zmieniła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Nie
mamy już ślepej wiary, że Zachód znalazł panaceum na wszystkie nasze
problemy. Dlatego, biorąc pod uwagę doświadczenia Europy, znajdźmy
własną drogę, posiłkując się aktualną wiedzą o społeczeństwie, gospo-
darce i środowisku naturalnym.
Ta publikacja ma Was zaciekawić, zaprosić do świata europejskiej
polityki i jej lokalnego znaczenia. Bo to, że w Brukseli się debatuje i gło-
suje, często ma wpływ na życie przysłowiowego Kowalskiego. Liczymy,
że historie, o których przeczytacie, pobudzą Was do refleksji i zachęcą
do aktywności. Pamiętajmy, że demokracja to nie władza polityków, ale
miejsce dyskusji i uzgadniania spraw z obywatelami. Ta publikacja ma
być próbą przełamania dystansu między obywatelami i politykami.
Zapraszamy do lektury!
Europa ma wpływ na Twoje życie,
Ty masz wpływ na Europę.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...86
Powered by FlippingBook