10 spraw na 10 lat, czyli zielone pomysły na Polskę w Europie - page 2

uprawnionych
do glosowania wzięło udział
w wyborach do Sejmu
w 2011 roku
49
%
40
%
26
%
61
%
220
tys.
kobiet w Polsce ma nadwagę
mężczyzn i
Polaków uważa,
że żywność GMO nie jest bezpieczna
dla przyszłych pokoleń
ponad
w Polsce ma instalacje odnawialnych
źródeł energii
prosumentów
1
DEMOKRACJA
2
POLACY - ZIELONI
3
ZDROWIE
4
ROLNICTWO
5
ENERGIA
56
%
Polaków wskazuje na
źródła odnawialne, jako preferowany
model rozwoju energetyki do 2030 roku
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...86
Powered by FlippingBook