10 spraw na 10 lat, czyli zielone pomysły na Polskę w Europie - page 3

39
%
14
%
350
tys.
17
%
33
mln.
mieszkańców polskich
miast uważa, że zanieczyszczenie
powietrza jest bardzo ważnym problemem
mieszkańców miast
w Polsce używa codziennie roweru
miejsc pracy
- tyle może powstać w sektorze energetyki
odnawialnej w Polsce do 2020 roku
budżet amerykańskiej Narodowej
Agencji Bezpieczeństwa (NSA) to
ok.
(równowartość 10%
wydatków całego polskiego budżetu)
PLN
Polaków
jest zagrożonych ubóstwem
6
MIASTO
7
TRANSPORT
8
PRACA
9
INTERNET
10
EKONOMIA
Źródła:
Świadomość ekologiczna Polaków
Special Eurobarometer 341, Biotechnology
2010
Special Eurobarometer 406, Attitudes Of Europeans Towards
Urban Mobility
2013
Eurostat, Income distribution Statistics
kwiecień 2014
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...86
Powered by FlippingBook